Find vej: Forside » Artikler » Installationsbranchen ansætter rekordmange nye lærlinge

Installationsbranchen ansætter rekordmange nye lærlinge

Lagt på el-installationen.dk den 09-08-2014 af Thomas

Antallet af nye praktikpladser i årets første seks måneder er i installationsbranchen det højeste siden 2008. Landets el- og vvs-virksomheder øger antallet af praktikpladser markant. Stigningen i antallet af nye lærlinge var i årets første seks måneder på 27,5 procent og ligger nogle steder i landet helt oppe på 40 procent.

Fakta:

Antallet af nye lærepladser til elektrikerlærlinge steg i årets første seks måneder med 23,3 procent til 709 nye lærepladser mod 575 lærepladser i samme periode sidste år. Antallet er det højeste siden 2008 for perioden.
Antallet af nye lærepladser til vvs-lærlinge steg i årets første seks måneder med 34,1 procent til 279 nye lærepladser mod 208 lærepladser i samme periode sidste år.
Stigningen var størst i Syddanmark (40 pct.), i Hovedstadsområdet (35,4 pct.) og på Sjælland (34,8 pct.).
Installationsbranchen beskæftiger 20,3 lærlinge per 100 svende. Tallet fordeler sig med 24,6 på el-branchen og 14,3 på vvs-branchen.

- Det er meget positivt, at antallet af uddannelsesaftaler er rekordstort. Virksomhederne signalerer klart, at de er fremsynede og har taget bestik af at branchen kan få travlt, bl.a. når de store infrastrukturprojekter søsættes, siger underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ, arbejdsgiver- og brancheforeningen for el og vvs.

El- og vvs-fagene er i forvejen dem, der uddanner flest lærlinge per faglært.

En beregning fra 2012 fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd placerede el og vvs forrest med dengang 12,5 lærlinge per 100 faglærte. Til sammenligning havde tømrere, snedkere og malere 12,1 lærlinge pr. 100 svende, tallet var 6,6 for murere, 5,8 for byggeentreprenører og 4,1 for industrivirksomheder. I de nye tal for installationsbranchen har vi medtaget alle virksomheder – også virksomheder med under fire ansatte i modsætning til AE’s undersøgelse.

TEKNIQs opdaterede beregninger viser, at installationsbranchen nu beskæftiger 20,3 lærlinge per 100 svende. I elbranchen er tallet hele 24,6 lærlinge for hver 100 svende, i vvs-branchen er tallet 14,3.

- Vi er rigtigt glade for, at markant flere af de unge fra starten af deres uddannelse får fast tilknytning til en virksomhed. For både el og vvs er optaget af nye lærlinge vokset i stort set hele landet og ganske meget i både Københavnsområdet og på Sjælland, hvor der generelt er den største mangel på praktikpladser, siger Tina Voldby.

TEKNIQs nyeste arbejdskraftanalyse viser, at fire ud af ti af virksomheder i år har oplevet, at kunder frabeder sig, at lærlinge i samarbejde med en svend løser opgaver. Det er naturligvis uheldigt.

- Men jeg tror, at det er et fåtal i befolkningen, som tager dårligt imod lærlinge. Den eneste måde at sikre den bedste uddannelse på er jo, at lærlingene er med ude hos kunderne for at løse rigtige opgaver. Derfor er det vigtigt, at de er velkomne hos kunderne, siger Tina Voldby.

Den store stigning i antallet af nye lærlinge i årets første seks måneder skal ses i lyset af et stort fald i 2013 på samlet 13 procent, der gjorde sig gældende i alle regioner bortset fra Region Nordjylland, hvor optaget i 2013 var på niveau med 2012. I år har Region Nordjylland derfor haft en mindre stigning i optaget af lærlinge.

Nye lærlinge med uddannelseskontrakt i branchens virksomheder - 2014 første seks måneder
Region Hovedstaden + 35,7 procent
Region Midtjylland + 11,7 procent
Region Nordjylland + 1,1 procent
Region Sjælland + 34,8 procent
Region Syddanmark + 34,8 procent
Hele landet + 27,2 procent
KILDE: TEKNIQ på basis af tal fra Undervisningsministeriet