Find vej: Forside » Artikler » Anlægsentreprenører skruer ned for optimismen

Anlægsentreprenører skruer ned for optimismen

Lagt på el-installationen.dk den 30-06-2016 af Thomas


Konjunkturindikatoren for bygge og anlæg tog et dyk i juni, og målingen er tilmed foretaget før Brexit. Især anlægsentreprenører på vejområdet mangler ordrer. Samtidig er sommerperioden højsæson for mangel på arbejdskraftIfølge Danmarks Statistik tog den såkaldte sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturindikator for bygge og anlæg et markant, men formentlig midlertidigt dyk fra -5 i maj til -9 i juni. Dermed er der igen et stykke vej op til det positive territorium, hvor barometret senest befandt sig i 2007.

- Overordnet set peger pilen opad for bygge og anlæg. Men Danmarks Statistiks temperaturmåling understreger, at alle delbrancher sjældent har fremgang på samme tid, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg og uddyber:

- Det trækker således ned for hele bygge- og anlægsbranchens fremtidsforventninger, at mange anlægsentreprenører har tomme ordrebøger.

På vejområdet bliver der længere mellem opgaverne. Virksomheder svarende til 48 pct. af beskæftigelsen på anlægsområdet giver udtryk for, at ordrebeholdningen er ”ikke tilstrækkelig”.

- Regeringen har annonceret opbremsning i de offentlige anlægsinvesteringer, og det er velkendt, at kommunernes vejvedligeholdelse er den mest forsømte del af vores infrastruktur overhovedet. Når dertil lægges udskydelsen af Femern-forbindelsen, har vi en ret uheldig cocktail, siger Bo Sandberg.

Mismatch er ikke det samme som overophedning
Ifølge Danmarks Statistik har der siden efteråret 2015 været en stabil andel af virksomhederne svarende til 15-16 pct. af beskæftigelsen, som angiver mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning. Men i juni er der sket et løft opad til 21 pct. på denne ene af flere flaskehalsindikatorer, siger cheføkonomen.

Med 23 pct. af virksomhederne er der stadig flere, der anser mangel på efterspørgsel som en produktionsbegrænsning end tilfældet er for manglen på kvalificeret arbejdskraft. Men alt tyder ifølge arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri på, at de to kurver snart krydser hinanden.

- Rekrutteringsudfordringerne er rykket op som top-of-the-mind i mange byggevirksomheder. Det er især elektrikere, ingeniører og projektledere, der er i høj kurs. Og senest pegede den halvårlige rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på en ny tendens, nemlig relativt mange forgæves rekrutteringer af tømrere, siger Bo Sandberg og konkluderer:

- Mismatch i uddannelsessystemet må ikke forveksles med overophedning. Konjunkturmæssigt er byggeriet nu tilbage på et ”normalt” aktivitetsniveau. Vi producerede i 2015 lige så meget værdi som i 2005, men med 21.000 færre beskæftigede. Når det er sagt, er det klart, at forventningspresset stiger på trepartsforhandlinger og efterårets reformforhandlinger om at skaffe flere faglærte og generelt større arbejdsudbud.