Find vej: Forside » Artikler » Gode mål for en reform af erhvervsuddannelserne - men forkerte værktøjer

Gode mål for en reform af erhvervsuddannelserne - men forkerte værktøjer

Lagt på el-installationen.dk den 03-10-2013 af Thomas

Hvis prisen er mindre kvalitet og faglighed, så er prisen for høj.

Sådan lyder meldingen fra Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Installatørernes Organisation, efter præsentationen af den kommende reform af erhvervsuddannelserne.

TEKNIQ mener, at det endelige udspil er langt fra de ønsker, som installationsbranchen havde til reformen. Med en risiko for ringere kvalitet og faglighed til følge.

TEKNIQ er enig i hensigterne i den fælles forståelse mellem regeringen, LO og DA - blandt andet at flere skal have en erhvervsuddannelse, højere faglighed, tydelige krav til eleverne og udfordringer for de dygtigste elever som for eksempel talentspor. Men det mener jeg ikke, vi opnår med de værktøjer, der er i den fremlagte reform, siger Tina Voldby og fortsætter:

Vi skal have en højere faglighed og flere dygtige unge ind på erhvervsuddannelserne, ligesom vi skal have mere kvalitet og bedre samspil med virksomhederne. Erhvervsuddannelserne har en særlig kvalitet, hvor undervisning på skolerne kombineres med praktisk læring på virksomhederne. Det skal videreudvikles. Målet er ikke at få erhvervsuddannelserne til at ligne de øvrige ungdomsuddannelser.

Hun fremhæver to konkrete elementer, hvor den fremlagte reform ikke lever op til forventningerne.

1. Adgangskrav. Reformen indfører krav om, at dansk og matematik skal være bestået, eller at den unge allerede har en aftale om en praktikplads.

Det er rigtig set, men vi har også brug for krav til de unge i løbet af uddannelserne. TEKNIQ finder, at der er brug for differentierede adgangskrav fra grundforløbet til hovedforløbet på den enkelte uddannelse. Det giver ikke mening, at man siger til de unge, at det kræver det samme, uanset om man vil være frisør eller elektriker. For at gennemføre en elektrikeruddannelse er det nødvendigt at stille krav om et højt niveau i matematik.

2. Kortere grundforløb. Reformen indebærer et 30 ugers fælles introducerede grundforløb fælles for rigtig mange uddannelser, og samtidig halveres det nuværende særlige grundforløb på 10 uger målrettet den enkelte uddannelse.

Grundforløbet på 20 uger på de tekniske uddannelse, som for eksempel elektriker- eller vvs-energiuddannelsen, er i dag udelukkende fyldt med tekniske fag målrettet faglig viden på de enkelte uddannelser. Derfor er det en forkert prioritering at skære i de faglige timer for at gøre plads til flere sociale aktiviteter. Erhvervsuddannelserne er attraktive for de unge og virksomhederne, fordi der er et højt fagligt og teknisk niveau, som ikke kan bevares med en halvering af grundforløbet. Det er helt galt - vi har tværtimod brug for at hæve kompetenceniveauet for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive.

Hun tilføjer, at de talentspor, der er lagt op til i reformen, heller ikke er tilstrækkeligt udfoldet i praksis. TEKNIQ mener derfor ikke, det vil lykkes i tilstrækkelig grad at tiltrække de dygtigste unge.

Det er positivt, at der bliver gjort noget for de dygtigste elever, som har brug for flere udfordringer, ved sætte fokus på talentspor, EUX-uddannelser og flere muligheder for studiekompetencegivende forløb - men spørgsmålet er, om de dygtige finder vej gennem et langt introducerede grundforløb, hvor de møder faget sent. Det tror jeg ikke, siger Tina Voldby.

TEKNIQ mener, det er afgørende, at der sker ændringer i reformudspillet, hvis vi skal sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Installationsbranchen er afhængig af at få uddannet dygtige unge for at udvikle branchens forretningsområder inden for eksempelsvis bygningsautomatik, energiområdet og ventilationsområdet. Her er kompetencer et afgørende konkurrenceparameter allerede i dag, da vi kan kun sikre væksten på længere sigt ved at få mere kvalitet ind i reformen og dermed i den fremtidige arbejdskraft, siger Tina Voldby.

Yderligere information, kontakt:

Underdirektør i TEKNIQ Installatørernes Organisation
Tina Voldby, tlf. 77 42 42 38, mobil: 20 12 82 83